Apartamentele noi, o loterie: îţi cade sau nu tavanul în cap? Unele proiecte rezidenţiale încep să aibă probleme la scurt timp de la finalizare

„Vă rog să mă ajutaţi şi pe mine cu o mică infor­maţie. S-a întâmplat să vi se prăbuşească tavanele la nici un an după achiziţie? Acesta este doar unul dintre anunţurile care pot fi găsite pe grupurile de pe Facebook făcute de proprietarii de proiecte rezi­denţiale noi.

Materialele de calitate proas­tă, graba în finali­zarea pro­iec­telor şi forţa de muncă nepregătită fac ca unele case date în folosinţă re­cent să se dărâme, punând în pericol vieţile locatarilor. Calitatea finisa­jelor aduce de ase­menea multe pagube, deşi, datorită numărului mare de persoane implicate în pro­cesul de construcţie, de la ingineri de şan­tier şi arhitecţi până la diferiţi constructori im­plicaţi, rabatul de la calitate ar trebui să se facă mai greu.

„Eventualele probleme care apar, excepţiile de la regulă, sunt legate de finisaje şi instalaţii. Există cazuri pe anumite seg­mente de piaţă – în special cele de low market – unde finisajele lasă de dorit. Preţul terenului reprezintă, de regulă, între 50 şi 200 de euro pe metru pătrat din preţul final. Dacă terenul a fost achiziţionat cu foarte mult timp în urmă sau este amplasat într-o zonă mărginaşă a oraşului, incidenţa sa în preţul de vânzare va fi redusă şi doar din construcţie se mai pot obţine economii“, explică Gabriel Voicu, directorul diviziei new homes a companiei de consultanţă imobiliară Coldwell Banker România.

Sectorul construcţiilor este însă afectat şi de o problemă acută pe care o reclamă toate segmentele economiei locale, adică lipsa de per­sonal calificat pentru posturile disponi­bile, astfel că marii jucători din piaţă spun că şcolile profesionale sunt un element-cheie în formarea tinerilor pentru meserii pe cale de dispariţie pentru care nu mai există oameni.

Sursa: ZiarulFinanciar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.