Cristea: “Măsurile economice eficiente şi performante luate de Guvernul Ponta sunt aprobate şi confirmate şi de Opoziţie”

VLB_1537Măsurile economice eficiente şi performante luate de Guvernul Ponta sunt aprobate şi confirmate şi de Opoziţie. O dovedeşte votul unanim (280 de voturi pentru, nici unul împotrivă, nici o abţinere) dat, astăzi, în Plenul Camerei Deputaţilor, pentru proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Camera Deputaţilor este for decizional in acest caz.

„Votul de astăzi este o dovadă a faptului că proiectele şi iniţiativele Guvernului condus de Victor Ponta sunt aprobate de parlamentarii de toate culorile, că susţinerea de care se bucură pachetele bune de măsuri pentru întreaga populaţie nu pot fi contestate pe argumente politicianiste”, a declarat deputatul PSD Aurelia Cristea, membru al Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci.

Proiectul de lege aprobat mai prevede introducerea criteriilor care în condițiile îndeplinirii majorității acestora definesc, din punct de vedere fiscal, existenţa unei activităţi independente. De asemenea, înlătură distorsiunile apărute ca urmare a necorelării prevederilor referitoare la încadrarea din punct de vedere fiscal a oricărei activității ca fiind dependentă cu modalitatea de desfășurare a activităților independente, în funcție de specificul acestora.

Potrivit aceluiaşi proiect de modificare a OUG nr.6/2015, se reduce cota TVA la 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în mod normal în prepararea alimentelor, produse utilizate în mod normal pentru a completa sau înlocui alimentele, precum şi pentru serviciile de restaurant şi de catering. Extinderea aplicării acestei cote reduse de TVA generează efecte pozitive semnificative asupra mediului de afaceri şi prin îmbunătăţirea fluxurilor de cash-flow, diminuând astfel o serie de dificultăţi cu care se confruntă agenţii economici din această perspectivă. Este o măsură de natură a contribui în mod esenţial la reducerea evaziunii fiscale şi la crearea unui climat competitiv adecvat în piaţă şi o stimulare a industriei turismului.

Un alt domeniu care are de câştigat datorită amendamentelor aduse proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal este cel al producătorilor de bere, care, pe lângă beneficiul plăţii TVA-ului micşorat, de 9%, mai au parte de încă o prevedere avantajoasă:„pentru berea produsă de mici fabrici de bere independente, a căror producţie în anul calendaristic precedent nu a depășit 200.000 hl/an, iar pentru anul în curs antrepozitarul autorizat declară pe propria răspundere că va produce o cantitate mai mică de 200.000 hl/an se aplică un nivel redus al accizelor”. Sunt încurajaţi astfel micii producători. De asemenea, prin aplicarea TVA de 9%, s-ar putea colecta mai multe venituri prin creșterea vânzărilor de bere la draft, întrucât adaosul comercial este mai mare în HORECA, iar noi locuri de muncă vor putea fi create, mai ales pentru categorii defavorizate precum persoane mai puțin calificate, studenți, tineri fără experiență.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.