Peste 8.000 de locuri bugetate scoase la concurs de UBB

Foto: news.ubbcluj.ro

Universitatea Babeş-Bolyai va scoate la concurs, pentru anul universitar 2016-2017, un număr de 4.915 locuri bugetate, peste 9.000 de locuri în regim cu taxă și peste 2.700 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă conform Citynews.ro

Foto: news.ubbcluj.ro
Foto: news.ubbcluj.ro

Din aceste locuri bugetate 60 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă. La nivel master vor fi scoase la concurs 3.500 de locuri la buget, peste 6.000 de locuri la taxă și aproximativ 1.000 de locuri pentru învățământ cu frecvență redusă. Din aceste locuri bugetate 24 sunt locuri speciale pentru candidaţii de etnie rromă.

Din anul universitar 2016-2017 vor fi introduse patru specializări noi la nivel licență: Facultatea de Matematică şi Informatică – Specializarea Matematică informatică în limba engleză, Facultatea de Biologie şi Geologie – Specializarea Biologie ambientală în limba română, Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor – Specializarea Economie și afaceri internaționale în limba engleză; Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative și ale Comunicării – Specializarea Media digitală în limba română.

Sursa: Citynews.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.