Proceduri simplificate la plata taxei de paşaport şi a tarifelor pentru permise şi înmatriculări auto

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente serviciilor de permise şi înmatriculări auto (confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirea unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere) se poate face prin internet banking, virament, mandat sau în numerar, pentru fiecare serviciu existând o plată unică.

Prin intermediul unui comunicat de presă, Instituţia Prefectului Satu Mare informează că plata în numerar a acestor servicii nu se mai poate face prin casieriile CEC Bank, ci prin următoarele metode:

1. on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către Instituția Prefectului judeţul Satu Mare, astfel:
– pentru contravaloarea tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere, în contul IBAN: RO96TREZ546502601X011500
– pentru pașapoarte, în contul IBAN: RO16TREZ546502602X011501

2. prin mandat poştal la orice oficiu poştal din ţară, pentru toate tipurile de taxe;

3.numerar la ghişeele Trezoreriei municipiului Satu Mare ( Piaţa Romană nr 3-5) pentru toate tipurile de taxe;

4.la ghişeul serviciului comunitar taxele privind servicii de înmatriculări şi permise conducere auto;

5. la casieria Instituţiei Prefectului, doar taxe privind emiterea paşapoartelor.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN (conturile indicate mai sus, în funcție de serviciul solicitat), codul fiscal al Instituției Prefectului judetul Satu Mare – CUI 3897254, suma și tipul de documente/servicii pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Cuantumurile taxelor şi tarifelor serviciilor sunt următoarele:
PAŞAPOARTE:
– taxa eliberare pasaport electronic minor sub 12 ani (valabil 3 ani) – 258 lei
– taxa eliberare pasaport electronic ( valabil 5 ani) – 283 lei
– taxa eliberare paşaport temporar (valabil 1 an) – 219 lei
– taxa eliberare adeverinţă privind libera circulaţie in străinătate – 22 lei

ÎNMATRICULĂRI AUTO ŞI PERMISE DE CONDUCERE:
– contravaloare plăcuţe cu număr înmatriculare
– tip A (pentru autoturisme) 1 bucată – 20 lei

2 bucăţi – 40 lei

– tip B (pentru remorci mari) 1 bucată – 23 lei

– tip C (pentru motociclete) 1 bucată – 17 lei

– atribuire număr de înmatriculare preferenţial – 45 lei

– păstrare combinaţie număr de înmatriculare – 30 lei –
– contravaloare certificat de înmatriculare – 37 lei
– contravaloare autorizaţie provizorie de circulaţie – 13 lei
– contravaloare permis de conducere – 68 lei

Taxele care se fac venit la bugetele locale se achită în continuare la casieriile primăriilor de pe raza de domiciliu respectiv sediu social al solicitantului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.